#ChonChecklist ‘บ้านสานใจ พนัสนิคม’

#ChonChecklist
บ้านสานใจ พนัสนิคม คือกลุ่มที่ “รัน” หรือผลักดันความเป็นพนัสนิคมออกมาให้นักท่องเที่ยว และคนทั่วไปได้รับรู้ ว่าพนัสนิคม ไม่ได้มีดีแค่เครื่องจักสาน เหมือนที่รับรู้กันในอดีตอีกแล้ว
โดยแนวคิดของบ้านสานใจ มาจากการที่ พื้นที่นี้เป็นแหล่งรวมของหลากวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเชื้อชาติ ที่มีทั้งคนไทยแท้ คนไทยเชื้อสายจีน คนเชื้อสายลาว หรือในแง่ของศาสนา ที่เป็นชุมชนของการอยู่รวมกันทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ทั้งหมดสะท้อนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของพนัสนิคม จนเป็นคอนเซปต์หลัก ๆ ของการขับเคลื่อนครั้งนี้

ซึ่งช่วงปลายปี 2565 - ต้นปี 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้น ทำให้เราได้สัมผัสกับการรวมกันของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น เอ็งกอ ที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมจากจีน รวมไปถึงของไทยแท้ ๆ อย่างเครื่องจักสาน ที่ยังคงเป็นงานคราฟท์น้ำดีมีมูลค่า สำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

FACEBOOK : https://www.facebook.com/BaanSanJaiPhanat
พิกัด : https://goo.gl/maps/SM9eUmqyPMqY3snUA