#ChonChecklist รวมหลากจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่ชลบุรี

#ChonChecklist ใครที่หลงใหลบรรยากาศอุ่น ๆ ของผีตากผ้าอ้อม แสงสีส้มก่อนตะวันลาท้องฟ้า รวมไปถึงความโพล้เพล้อันมีเสน่ห์ของยามเย็น ที่ชลบุรี มีจุดให้สัมผัสบรรยากาศเช่นนั้นอยู่มากมาย แล้วคุณล่ะ เคยไปนั่งมองดวงอาทิตย์ตกที่ไหนกันมาบ้าง ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลย