#ChonChecklist สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พักผ่อน พัก(ใจ) ที่ปอดแห่งพนัสนิคม

#ChonChecklist การมีพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มออกซิเจน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ และทำหน้าที่เป็นปอดของเมืองเท่านั้น แต่มันยังหมายถึง Public Space หรือพื้นที่สาธารณะที่นำมาซึ่งประโยชน์อีกมากให้กับชาวเมือง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คือพื้นที่สีเขียวที่ถูกเปิดใช้มากว่า 5 ปีแล้ว นี่คือจุดที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทางสำหรับวิ่งและเดินออกกำลังกาย ที่ถูกออกแบบมาให้เป็น Universal Design ผสานกับลวดลายโค้งมนที่ลงตัว รวมถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีให้เสริมสร้างความแข็งแรงเฉพาะส่วนทั้งร่างกาย

นอกจากนี้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ยังมีอาคารหอประชุม สำหรับทำกิจกรรมของชาวพนัสนิคม และห้องสมุดประชาชนที่มีผู้ใช้บริการอยู่เคียงข้าง ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะระดับคุณภาพ ที่มาเติมเต็มชีวิตของชาวพนัสนิคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Chaloem Phra Kiat Public Park in Phanat Nikhom: lush greenery, diverse trees, and jogging paths designed for all ages! 🌳🏃‍♂️

📌 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/xGGR9Kzr37CB4o4d8