#ChonChecklist เยือน “พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ สวนนงนุช” ความสวยงามของศรัทธาที่ประเมินค่าไม่ได้

#ChonChecklist ความคุ้นเคยยามเอ่ยถึงชื่อ “สวนนงนุช” ภาพของสวนสวย แมกไม้นานาพันธุ์ ย่อมผุดเข้ามาในความคิด แต่แท้จริงแล้ว สวนนงนุชยังมีจุดน่าสนใจอีกไม่น้อย และหนึ่งในนั้นคือสถานที่แห่งนี้ ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสในช่วงย่างเข้าสู่หน้าฝน อากาศกำลังไม่ร้อนมากเช่นนี้
“พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณ” จุดที่รวบรวมพระพุทธรูป พระเครื่อง และวัตถุมงคลไว้นับพันชิ้น ที่มากไปด้วยพุทธคุณ และที่สำคัญคือ เป็นความศรัทธาที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

ภายในห้อง จัดแสดงพระหายากไว้กว่า 50 ตู้ อาทิ หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, พระเบญจภาคี, พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน, พระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี่ด้วย

โดยพิพิธภัณฑ์นี้ ถูกจัดตั้งโดยคุณโต้ง - กัมพล ตันสัจจา ผู้บริหารสวนนงนุช ที่หวังเพียงว่า อยากจะให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เดินเข้ามาศึกษาศาสนาพุทธ และประวัติศาสตร์อันมีค่า ที่บรรจุอยู่ในสถานที่แห่งนี้

📌 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/r8bwU89YEpoYCVp89
📌 เวลาเปิด - ปิด : 6 a.m. - 6 p.m.
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Garden.Nongnooch