#ChonChecklist เสน่ห์ตลาดเก่าชลบุรี

#ChonChecklist แม้เมืองลูกน้ำเค็มแห่งนี้ จะเจริญเติบโต จนมีเขตเศรษฐกิจ และขยายฐานที่อยู่อาศัยไปในหลายหลายท้องที่ แต่บริเวณตัวเมืองเก่าของชลบุรี ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตของผู้คนท้องถิ่นอยู่ โดยเฉพาะยามเช้าที่เมืองทั้งเมืองกำลังตื่น ตลาด ร้านรวงต่าง ๆ พร้อมต้อนรับลูกค้า เป็นเสน่ห์ที่จุดไหนก็หาไม่ได้เหมือนกัน

ใครที่ยังคิดถึงตลาดยามเช้า หรือ Vibe เดิม ๆ ที่คุ้นเคยสมัยที่เรายังเป็นเด็ก ไม่ว่าจะจังหวัดไหน ที่ใด เราเชื่อว่าเสน่ห์ของโซนเมืองเก่าชลบุรี จะมอบความรู้สึกนั้นให้กับคุณได้อย่างแน่นอน