#ChonChecklist เส้นทางสีเขียว น้ำตกชันตาเถร – สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

#ChonChecklist ขอเรียกการเดินทางครั้งนี้ว่า “เส้นทางสีเขียว” เพราะน้ำตกชันตาเถร หนึ่งในน้ำตกชื่อดังของจังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จุดหมายระดับท็อปของทุกครอบครัว อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตร เราจึงอยากแนะนำให้ลองแวะชมน้ำตกกันสักครู่หนึ่ง แล้วค่อยขยับไปชมสิงสาราสัตว์ที่สวนสัตว์กันต่อ น่าจะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ที่ดีสำหรับทุกครอบครัวเลย

Explore the 'Green Route' for a day of adventure: Chan Ta Then Waterfall ➡️ Khao Kheow Open Zoo. Close in distance, rich in wonders! 🌿🦁