#ChonChecklist ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ประชัน “ก๋วยเตี๋ยวซุปปลาหมึก”

#ChonChecklist ชวนชาวชลบุรีแชร์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวซุปปลาหมึกทั้ง 2 ร้านนี้ ให้กับเพื่อน ๆ นักเดินทางได้ฟังกัน หรือใครมีก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ด เส้นปัง ซุปเปรี้ยง กินกี่ชามก็ไม่พอ ลองคอมเมนต์บอกบุญกันได้ คราวหน้า ททท.สำนักงานพัทยา จะได้ไปลองบ้าง!

ก่วยเตี๋ยวซอย 12
พิกัด : https://goo.gl/maps/vzv9bNwJLXNF9sLw6
เวลาเปิด - ปิด : 7:15 - 15:00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052320075954&locale=da_DK

อาเค ก๋วยเตี๋ยวหมู น้าซุปปลาหมึก
พิกัด : https://goo.gl/maps/bYYdiTGKR4fVVvqY7
เวลาเปิด - ปิด : 8:00 - 15:00 น.
Facebook : https://bit.ly/3IPTPLk