#ChonJourney ชม ‘ต้นพระเจ้าห้าพระองค์’ 1 ใน 10 ต้นไม้มหัศจรรย์ของเมืองไทย

#ChonJourney คอลัมน์ใหม่จาก ททท.สำนักงานพัทยา ที่ขอพาคุณไปพบกับของดีประจำถิ่น ประจำย่าน ทั่วจังหวัดชลบุรี
การเดินทางครั้งนี้ เราพาทุกคนมาที่อำเภอบ่อทอง ที่ถือว่าเป็นชลบุรีชั้นใน เพื่อมาเยือนต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 500 ปีอย่าง “ต้นพระเจ้าห้าพระองค์” ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกแห่งชาติ จากความเก่าแก่และความมหัศจรรย์ของต้นไม้นี้ ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามาตั้งแต่สมัยอยุธยา

ด้วยความสูงกว่า 40 เมตร ทำให้ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ถือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ใครที่อยากชมความยิ่งใหญ่ของหมู่ไม้ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ รวมถึงสักการะพระพุทธรูป ณ ริมผา ลองขับรถมาเพลิน ๆ บนเส้นทางสีเขียวกันได้ ยิ่งปลายปีแบบนี้ อากาศเย็นสบาย หายเหนื่อยแน่นอน

📌 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/nKeukXvgxAuCpPhG7