#ChonJourney “สวนรุกขชาติหนองตาอยู่” ป่าใกล้เมืองสุดสดชื่นแห่งศรีราชา

#ChonJourney คอลัมน์ใหม่จาก ททท.สำนักงานพัทยา ที่ขอพาคุณไปพบกับของดีประจำถิ่น ประจำย่าน ทั่วจังหวัดชลบุรี
เติมความสดชื่นด้วยพื้นที่สีเขียวใกล้เมืองอย่าง “สวนรุกขชาติหนองตาอยู่” ด้วยความครึ้มเขียวของไม้ยืนต้นนานาพรรณ อาทิ สวนสมุนไพร สวนพรรณไม้วรรณคดี สวนพรรณไม้หอม สวนพรรณไม้เอนกประสงค์ เป็นต้น

ใครอยากหาวิวต้นไม้สวย ๆ บรรยากาศร่มรื่น ยิ่งหลังฝนตกที่นี่ยิ่งถ่ายรูปสวย ลองขยับออกจากตัวอำเภอศรีราชามาไม่ไกล ก็จะพบกับป่าใกล้เมือง ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นป่าในเมืองอย่างที่นี่ตั้งอยู่ แถมใครสนใจจองห้องพัก ฟังเสียงน้ำค้างหยดลงใบหญ้าในยามเช้า ก็มีพร้อมบริการเช่นกัน

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SeAPduFwoWu5nz4W8
เบอร์ : 038 338 001