#ChonsDo รวม Quote Chon’s Do สร้างแรงบันดาลใจ

#ChonsDo จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการเพียงเผยแพร่สิ่งดี ๆ ความตั้งใจอันมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่น่าสนใจในจังหวัดชลบุรี แต่ Chon’s Do พาเรามาไกลกว่านั้น ตั้งแต่ป้าแอ๊วแห่งตลาดเก่านาเกลือ เวียนมาถึงพี่ตูน จากวิสาหกิจชุมชนฯ ตำบลบ้านปึก เรากลับได้เศษเสี้ยวของแรงบันดาลใจดี ๆ ผ่านบทสนทนาที่ทรงคุณค่า ที่บางครั้งก็มอบแง่คิดอะไรให้กับชีวิตได้เช่นกัน