ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน เดอะปังเบเกอรี่

13 มิถุนายน 2022
รวม 13 ร้านขนมขึ้นชื่อ! พัทยา-ศรีราชา-ชลบุรี