CSR

30 สิงหาคม 2023
#ChonChecklist ชมวิวพระอาทิตย์ตก ช่องเขาขาด เกาะสีชัง
24 สิงหาคม 2023
#ChonChecklist Skylab Route เที่ยวทั่วเกาะสีชัง ด้วยรถ “สกายแล็ป” สุดเฟี๊ยว
31 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist เรียนรู้ก้าวย่างของทะเลที่ “ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ แสมสาร”
26 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist “Percula Farm” ฟาร์มที่เลี้ยงตั้งแต่ปลาการ์ตูน ไปจนถึงฉลามหูดำ
21 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist เยือน “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ” บ้านหลังสำคัญของสัตว์โลกล้านปี
17 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist “ป่าชายเลน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.” ลมหายใจเล็ก ๆ ริมเลสัตหีบ
11 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist ชวนปล่อยปู ปลูกปะการัง “ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ฯ”
6 กรกฎาคม 2023
#ChonChecklist คุณเคย “เที่ยวเชิงอนุรักษ์” ที่ไหนในชลบุรี?